Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Διαθέτουμε εμπειρία στην αξιολόγηση και διαπραγμάτευση των όρων πιστωτικών συμβάσεων τόσο στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την σύναψη σύμβασης, όσο και σε επίπεδο ρύθμισης οφειλών, παρέχοντας παράλληλα τη νομική μας καθοδήγηση σε επιχειρήσεις και επενδυτές με εγχώρια και διεθνή δραστηριότητα.

Εξειδικευόμαστε σε υποθέσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια του Κώδικα   Δεοντολογίας   Τραπεζών.  Το γραφείο μας αποτελεί ένα από τα πρώτα γραφεία που χειρίστηκε και διαπραγματεύτηκε επιτυχώς την Οικειοθελή Παράδοση (Volunteer Surrender) ακινήτου σε τραπεζικό ίδρυμα, στα πλαίσια της οριστικής διευθέτησης της οφειλής.