Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινή πράξη και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει τη δικαστηριακή εκπροσώπηση στα πλαίσια  διερεύνησης  οικονομικών  αδικημάτων  με σύνθετα νομικά ζητήματα στα πλαίσια διασυνοριακών συναλλαγών.

Δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας είναι η πλήρης και δίκαιη εκπροσώπηση  κατά  τη  διάρκεια  της  ποινικής διαδικασίας, πάντοτε με απόλυτη εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα.