Κότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο 1Κότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο 2Κότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο ποιοί είμαστεΚότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο 4Κότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο 5Κότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο 6Κότσαλος Μακρή δικηγορικό γραφείο 7

ΚΟΤΣΑΛΟΣ | ΜΑΚΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – Δικηγορικό Γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο AKL Law Office, ιδρύθηκε το 2012 από το Νικόλαο Κότσαλο, το Νικόλαο Λιάκο και το Θεόδωρο Αγγούρη. Οι αυξανόμενες ανάγκες του πελατολογίου, μας ώθησαν στο να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του γραφείου μας και να προχωρήσουμε στην ίδρυση του δικηγορικού γραφείου ΚΟΤΣΑΛΟΣ | ΜΑΚΡΗ & Συνεργάτες, τον Ιούλιο του 2016. Ο Νικόλαος Κότσαλος και η Νατάσσα Μακρή, ιδρυτές του δικηγορικού γραφείου ΚΟΤΣΑΛΟΣ | ΜΑΚΡΗ & Συνεργάτες, είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το δικηγορικό γραφείο παρέχει νομική συμβουλευτική και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε πελάτες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, έναντι αμοιβαίως συμφωνημένης σταθερής αμοιβής ή αμοιβής που καθορίζεται κατά περίπτωση.

In this AVG VPN review I will be examining what AVG VPN is and whether it is suitable for you or not. Firstly, Let me explain precisely what VPN is definitely and what stands for, because I think it is vital to have a meaning of our conditions. I’ll mention why AVG is different and […]

Read more...

Many of them even permit obtaining real good friends throughout the LGBTQ community. A few NSA sexual activity websites just for gays act as social media websites, having network choices, like forums, blogs, chat rooms, and so on. A lot of people surprise the right way to differentiate among a casual sexual activity mate and […]

Read more...

That’s so why in this blog page edition, we will add the top Far east dating programs. Chelsea is a huge direct sufferer of ambiance scams very little dropping over 35 dollars, 000 in a span of a year in 2015. She linked and took over operations of RomanceScams. org in 2015. Your lover brings […]

Read more...